Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Περιγραφή εμπειρίας από τη μετακίνηση στην Μαδρίτη (οργανισμός υποδοχής: Cervantes Training) Εκπαιδευτικός που συμμετείχε από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: Σπύρης Σπύρος, Αγγλική φιλολογία (ΠΕ06)

Το πρόγραμμα Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning υλοποιήθηκε στην περιοχή της Αλκαλά ντε Χενάρες, στη Μαδρίτη, 11 – 15 Απριλίου 2016 στα πλαίσια του  Erasmus+, στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας με τη δράση ‘Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης’ με κωδικό 2015-1-EL01-KA101-013386, και  με τίτλο «Το Μουσικό Σχολείο της Ευρώπης του 21ου αιώνα ως κοιτίδα καινοτομίας, δημιουργικής σκέψης, πολιτισμού και αξιών».

Στόχοι του προγράμματος ήταν να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί την αναγκαιότητα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αποκτήσουν πρακτικές ιδέες ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στα μαθήματά τους και να γνωρίσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία μέσω της χρήσης του διαδικτύου.  

Το πρόγραμμα επίσης εστίασε στα εξής πεδία:
·         στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαίων συναδέλφων για τη συλλογική και συνεργατική μάθηση, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
·         στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας (ομαδοσυνεργετική μέθοδος) που βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική
·         στην εξοικείωση με τα Εργαλεία Web 2.0, την Κοινωνική Δικτύωση, τα Ιστολόγια και την Ιστοαναζήτηση
·   στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαίων συναδέλφων προκειμένου να δημιουργηθούν στρατηγικές συμπράξεις (KA2) υπό το Erasmus+

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν τριάντα εκπαιδευτικοί από τις εξής χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρος, Τουρκία, Σουηδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Κύπρος. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών, παρά το ότι ήταν φορείς διαφορετικής κουλτούρας και νοοτροπίας, ήταν αποτελεσματική με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Η ανταλλαγή εμπειριών και ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στάθηκαν ιδιαίτερα επωφελή και έθεσαν τη βάση για περαιτέρω συνεργασία μέσω στρατηγικών συμπράξεων (KA2) υπό το Erasmus+ και μέσω του προγράμματος eTwinning.

Αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων:
1η ΗΜΕΡΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ 11-04-2016: Τι είναι η Συλλογική Εργασία;
·         Παρουσίαση των συμμετεχόντων και συζήτηση κοινών προσδοκιών. Χτίσιμο της ομάδας
·         Εισαγωγή στη Συλλογική Εργασία και τη Συνεργατική Εργασία
·         Πλεονεκτήματα της κατανομής των μαθητών σε ομάδες
·     Γιατί να χρησιμοποιηθούν οι Δράσεις KA1 and KA2 (Στρατηγικές Συμπράξεις) μέσα από τα Προγράμματα Erasmus+?
·         Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη - Τρόποι εφαρμογής δραστηριοτήτων στην τάξη

2η ΗΜΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ 12-04-2016: Τα Webquest (Ιστοεξερεύνηση) στην τάξη
·         Τι είναι τα Webquest (Ιστοεξερεύνηση)
·         Οφέλη από τη χρήση των Webquest
·         Βασικά μέρη ενός Webquest
·         Θέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα Webquest
·         Γιατί να χρησιμοποιηθούν τα Webquest στην τάξη

3η ΗΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 13-04-2016: Web 2.0: Blogs- Webs (Ιστοσελίδες) and Twitter
·         Γιατί και πώς να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία Web 2.0 στην τάξη
·         Χρήση των blog στην τάξη
·         Δημιουργία ιστοσελίδων με το Weebly
·         Δραστηριότητες για το Twitter
·         Πρακτικές προσομοιώσεις

4η ΗΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 14-04-2016: eTwinning- Η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη
·         Το eTwinning ως η καλύτερη πρακτική σε ένα διεθνές περιβάλλον
·         Εργαστήριο χρήσης Εργαλείων Επιφάνειας Εργασίας eTwinning και του eTwinning TwinSpace
·       Δράση KA2: Πώς να σχεδιάσεις και να εφαρμόσεις αποτελεσματικά Στρατηγικές Σύμπραξης μέσα από τα Προγράμματα Erasmus+
·  Ομαδικά εργαστήρια: Δημιουργία αληθινών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες μέσα από τη συνεργατική εργασία

5η ΗΜΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2016: Παρουσίαση των Project
·         Παρουσίαση των Project
·    Ανοιχτή συζήτηση για την επίλυση αμφιβολιών, την απάντηση ερωτήσεων και την παροχή περαιτέρω βοήθειας στους συμμετέχοντες.
·         Τελική συζήτηση και συμπεράσματα
·         Αξιολόγηση του μαθήματος
·         Επίδοση Πιστοποιητικών
·         Αποχαιρετισμός


Ακολουθεί μια παρουσίαση σε βίντεο από τον εκπαιδευτικό Σπύρο Σπύρη:

Ελληνική εκδοχή:
  
 English version:
 

Και η παρουσίαση webquest από το συμμετέχοντα εκπαιδευτικό του σχολείου μας, Σπύρο Σπύρη (ως project στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου